FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
आ.व. २०७८/७९ को लागी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दोस्रो त्रैमासिक किस्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ।
01/19/2022 - 16:46 PDF icon [Download] सामाजिक सुरक्षा दोस्रो किस्ता वितरण.pdf
कोभिड १९ विरुद्धको Pfizer खोप लगाउन छुट भएकाहरुको खोप लगाउने बारे जरुरी सूचना ।
01/17/2022 - 17:56 PDF icon [Download कोभिड-१९ Pfizer छुट खोप.pdf
माटो परिक्षण शिविर सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
01/17/2022 - 14:26 PDF icon [Download] माटो परिक्षण शिविर.pdf
कोभिड-१९ विरुद्ध बुस्टर खोप लगाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
01/16/2022 - 17:27 PDF icon [Download] कोभिड-१९ विरुद्ध बुस्टर खोप सम्बन्धमा.pdf
च्यापकटर अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
01/14/2022 - 14:09 PDF icon [Download] च्यापकटर अनुदान कार्यक्रम.pdf
सेवा प्रवाह सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
01/11/2022 - 15:32 PDF icon [Download] सेवा प्रवाह सम्बन्धी जरुरी सूचना ।.pdf
आठौं नगरसभा सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
01/11/2022 - 13:22 PDF icon [Download] नगरसभा सूचना.pdf
कोभिड-१९ विरुद्धको (Pfizer) खोप लगाउने बारे सूचना ।
01/10/2022 - 13:42 PDF icon कोभिड-१९ विरुद्धको (Pfizer) खोप लगाउने बारे सूचना.pdf
डांडिखेल जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती र शेषनारायण बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको लागी बोलपत्र सूचना संसोधन सम्बन्धी सूचना ।
01/08/2022 - 15:16 PDF icon [Download] Bolpatra sansodhan 2078-09-24.pdf
डांडिखेल जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती र शेषनारायण बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको लागी प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।
01/01/2022 - 12:05 PDF icon [Download Bolpatra Arthik Prastab 2078-09-17.pdf

Pages