FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
न्यायिक समिति सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।
08/15/2022 - 10:59 PDF icon [Download] न्यायिक समिति सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।.pdf
मेलमिलापकर्ता सुचिकृत हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
08/15/2022 - 10:53 PDF icon [Download]मेलमिलापकर्ता सुचिकृत हुने सम्बन्धमा.pdf
अतिक्रमित जग्गा, घर तथा टहरा हटाउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।
08/14/2022 - 13:03 PDF icon [Download] अतिक्रमित जग्गा, घर टहरा हटाउने.pdf
लैंगिक समानता तथा समाज समावेशिकरण नीति (GESI) २०७९
08/10/2022 - 16:23 PDF icon [Download] लैंगिक समानता तथा समाज समावेशिकरण नीति(GESI) २०७९.pdf
मेडिकल अधिकृत सेवा करारमा पदपूर्तीको लागि नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
08/08/2022 - 15:47 PDF icon [Download]मेडिकल अधिकृत नतिजा प्रकाशन.pdf
रोजगार सेवा केन्द्रको लागी रोजगार सहायक करारमा पदपूर्तीको लागि प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूचि सम्बन्धी सूचना ।
08/07/2022 - 17:10 PDF icon [Download] रोजगार सहायक पदपुर्तिका लागी प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूचि.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७९-८० को लागी ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगायतको प्राकृतिक स्रोतहरुको रोयल्टी, बिक्री /संकलन शुल्क/ दस्तुर उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
08/05/2022 - 10:35 PDF icon [Download] ढुंगा गिट्टी बालुवा आशयको सूचना 2079-04-20.pdf
मेडिकल अधिकृत सेवा करारमा पदपूर्तीको लागि सूचिकरण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
08/04/2022 - 17:01 PDF icon [Download] मेडिकल अधिकृत पदको सुचिकरण तथा अन्तर्वाता सूचना ।-1.pdf
विवरण पेश तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
08/04/2022 - 15:48 PDF icon [Download] विवरण पेश तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf
रासायनिक मल बिक्रेता नियुक्ती सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।
08/04/2022 - 12:59 PDF icon [Download] रासायनिक मल बिक्रेता नियुक्ती सम्बन्धी दोस्रो पटक सूचना.pdf

Pages