FAQs Complain Problems

समाचार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

Post date Documents
आ.व. २०८०/८१ को फाल्गुण महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन Monday, March 18, 2024 - 15:30 PDF icon आ.व. २०८०८१ को फाल्गुण महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन Tuesday, November 28, 2023 - 15:36 PDF icon [Download] आ.व. २०७९-८० वार्षिक प्रगती समिक्षा प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन । Friday, November 11, 2022 - 11:04 PDF icon [Download] आ.व. २०७८-७९ वार्षिक प्रगती समिक्षा प्रतिवेदन.pdf
भूकम्प सम्बन्धी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन Saturday, October 15, 2016 - 12:28 PDF icon भूकम्प सम्बन्धी.pdf
आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन Saturday, October 15, 2016 - 12:25 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन Saturday, October 15, 2016 - 12:24 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २.pdf