FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशनहरु

Post date Documents
स्वत: प्रकाशन २०८० चैत्र मसान्तसम्म 04/28/2024 - 18:11 PDF icon स्वत-प्रकाशन-२०८०.pdf
बजेट विवरण आ.व. २०८०/८१ 06/28/2023 - 12:03 PDF icon Budget Dakshinkali Mun 2080-81.pdf
वार्षिक नगर विकास योजना आ.व. २०७९/८० 06/11/2023 - 11:10 PDF icon वार्षिक नगर विकास योजना आ.व. 2079-080.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नं ९ मा पर्यटन प्रवर्द्धनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन । 05/28/2023 - 10:43 PDF icon [Download]WARD 9 Dakshinkali Tourism Study Report Final.pdf
लैंगिक समानता तथा समाज समावेशिकरण नीति (GESI) २०७९ 11/08/2022 - 15:13 PDF icon [Download] लैंगिक समानता तथा समाज समावेशिकरण नीति(GESI) २०७९.pdf
बजेट विवरण आ.व. २०७९/८० 07/18/2022 - 13:06 PDF icon Budget Dakshinkali Mun 2079-80.pdf
मिति २०७४ सालको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको प्रोफाईल 07/03/2022 - 15:21 PDF icon [Download] २०७४ साल स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रोफाईल-final.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना Capacity Development Plan 06/28/2022 - 16:49 PDF icon [Download]दक्षिणकाली नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना Capacity Development Plan.pdf
टोल विकास संस्था गठन परिचालन तथा उपभोक्ता समिति सम्बन्धी तालिम सामग्री - 2079-02-19 र 2079-02-20 06/09/2022 - 10:33 PDF icon [Download तालिम सामग्री ]टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन.pdf, PDF icon [Download तालिम सामग्री]उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन.pdf, PDF icon [Download तालिम सामग्री]स्थानीय तहको उपभोक्ता समितिको क्षमता विकास तथा लेखा.pdf
वार्षिक नगर विकास योजना आ.व. २०७८/७९ 06/03/2022 - 15:12 PDF icon वार्षिक नगर विकास योजना आ.व. 2078-79.pdf

Pages