FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

आ.व. २०७८/७९ को लागी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

लेखापरिक्षण सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।

कोभिड -१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम बारेको जरुरी सूचना ।

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७८/७९ को लागि प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री / संकलन कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

[COVID-19] मिति २०७८/०३/३० गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।