FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्राधिकार भित्र कवाडी कर संकलन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभागपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना ।

गाई, भैंसी तथा बाख्रापालन प्रवर्द्धन कार्यक्रमको आवेदक छनौट सम्बन्धी सूचना ।

ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगायतको प्राकृतिक स्रोतहरुको विक्री/ संकलन शुल्क/ दस्तुर आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना

ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगाएतको प्राकृतिक स्रोतहरुको विक्री/ संकलन शुल्क/ दस्तुर आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना

दक्षिणकाली नगरपालिकाको रोजगार रणनीति तर्जुमाको लागि सार्वजनिक सुझाव माग सम्बन्धमा