FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्राधिकार भित्र कवाडी कर संकलन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभागपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना ।

ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगायतको प्राकृतिक स्रोतहरुको विक्री/ संकलन शुल्क/ दस्तुर आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना

ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगाएतको प्राकृतिक स्रोतहरुको विक्री/ संकलन शुल्क/ दस्तुर आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धि आशयको सूचना

विज्ञापन कर संकलन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना