FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सुचना

विद्य‌ुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचाना

क्याटलग सपुङ्ग विधिबाट मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धी आशयको सुचना

Invitation for Electronic Bids for the Procurement of construction of RCC road.

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदसम्बन्धी सूचना