FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

डांडिखेल जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती र शेषनारायण बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको लागी बोलपत्र सूचना संसोधन सम्बन्धी सूचना ।

डांडिखेल जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती र शेषनारायण बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको लागी प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

दक्षिणकाली मन्दिर क्षेत्रमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण र सेतिदेवि बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

फुटवेयर जोन पहुँच सडक निर्माण कार्यको लागि विद्युतीय बोलपत्र [E-Bid] आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दक्षिणकाली मन्दिर परिसर मर्मत तथा निर्माण को सिलबन्दी दरभाउपत्र, समुदायको लागी खानेपानी आयोजना र चाल्नाखेल-ग्वालदह-पाखाचोक-दक्षिणकाली सडकको विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको जरुरी सूचना ।