FAQs Complain Problems

समाचार

पशु शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
10/16/2022 - 15:41 PDF icon [Download] सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण सूचना.pdf
सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।
09/24/2022 - 11:09 PDF icon [Download] कुकुर बन्ध्याकरण प्रस्ताव आह्वान.pdf
जै घांस (हिउंदे घांस) माग संकलन सम्बन्धी सूचना ।
08/22/2022 - 11:28 PDF icon [Download] जै घांस (हिउंदे घांस) माग संकलन सम्बन्धी सूचना ।.pdf
बोयर बोका अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
01/26/2022 - 13:04 PDF icon [Download] बोयर बोका अनुदान कार्यक्रम.pdf
च्यापकटर अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
01/14/2022 - 14:09 PDF icon [Download] च्यापकटर अनुदान कार्यक्रम.pdf
सामुदायिक (छाडा) कुकुरहरुको व्यवस्थापनको लागी रेबिज रोग नियन्त्रण तथा बन्ध्याकरण शिविर कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
12/21/2021 - 13:54 PDF icon सामुदायिक (छाडा) कुकुर व्यवस्थापन सम्बन्धमा.pdf
चल्ला काड्ने मेसिन (ह्याचिङ मेसिन) अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
03/31/2021 - 17:42 PDF icon [Download]-चल्ला-काड्ने-मेसिन-सूचना-2077-12-18.pdf
पशु फार्म र पंक्षी फार्म अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
03/07/2021 - 14:21 PDF icon पशु फार्म र पंक्षी फार्म अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।.pdf
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
12/04/2020 - 10:43 PDF icon [Download] बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रम.pdf

Pages