FAQs Complain Problems

समाचार

Application Letter

Post date Document
मौजूदा सूचिमा दर्ता हुनको लागि निवेदनको ढांचा । 07/28/2020 - 11:23 PDF icon सुचि दर्ता निवेदन.pdf
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (का.स.मु) फारम लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थायी नियुक्ति कर्मचारीको लागि । 07/21/2020 - 12:19 PDF icon कासमु लोकसेवा स्थायी नियुक्ति.pdf
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (का.स.मु) फारम निजामती कर्मचारीको लागि । 07/17/2020 - 13:06 PDF icon का.स.मु फारम निजामती कर्मचारी.pdf
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (का.स.मु.) फारम (स्वास्थ्यको लागि) 07/17/2020 - 12:43 PDF icon अधिकृतस्तर.pdf, PDF icon सहायकस्तर.pdf
गैर सरकारी संस्थालाई कार्यक्रम संचालनका लागि प्रदान गरिने प्रारम्भिक स्वीकृति पत्रको ढाँचा । 06/26/2020 - 13:19 PDF icon Pre-consensus-Nepali-NGO.pdf
सार्वजनिक परिक्षण फारम 05/27/2020 - 14:57 PDF icon सार्वजनिक परीक्षण फाराम.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम । 08/04/2019 - 17:40 PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम.pdf
नाबालक परिचय पत्र प्रतिलिपि फारम 07/16/2019 - 13:18 PDF icon नाबालक परिचय पत्र प्रतिलिपि फारम.pdf
नाबालक परिचय पत्र निवेदन फारम 07/16/2019 - 13:16 PDF icon नाबालक परिचय पत्र निवेदन फारम.pdf
करार कर्मचारी दरखास्त फारम । 05/06/2019 - 12:38 PDF icon करार कर्मचारी दरखास्त फारम.pdf

Pages