FAQs Complain Problems

समाचार

Act, law and directives

Post date Document
दक्षिणकाली नगरपालिकाको दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति ऐन - २०७७ 12/01/2020 - 14:45 PDF icon [Download] दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति ऐन - २०७७.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन - २०७७ 12/01/2020 - 12:42 PDF icon [Download] स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७७.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको युवा तथा खेलकुद विकास कार्यविधि - २०७७ 12/01/2020 - 11:17 PDF icon युवा तथा खेलकुद विकास कार्यविधि 2077.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको विनियोजन ऐन - २०७७ 08/28/2020 - 12:16 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर पाँचौ नगर सभाबाट पारित मिति २०७७ श्रावण १ गते देखि लागु आ.व. २०७७/०७८ को लागि​ 08/25/2020 - 14:55 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
विद्यालय लेखा परिक्षण कार्यविधि - २०७५ 12/31/2019 - 13:53 PDF icon विद्यालय लेखा परिक्षण कार्यविधि - २०७५.pdf
विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका - २०७५ 12/05/2019 - 11:31 PDF icon Bipanna Nagarik Aushadi Upachar Nirdesioka, 2075-new.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर चौथो नगर सभाबाट पारित मिति २०७६ श्रावण १ गते देखि लागु आ.व. २०७६/०७७ को लागि​ 07/18/2019 - 15:39 PDF icon आर्थिक ऐन - २०७६.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको शिक्षा ऐन - २०७५ 04/18/2019 - 13:53 PDF icon दक्षिणकाली नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको सहकारी ऐन - २०७५ [प्रमाणित मिति : २०७५-१०-०७] 03/28/2019 - 13:35 PDF icon सहकारी ऐन- २०७५ दक्षिणकाली नगरपालिका.pdf

Pages