FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

यस नगरपालिका भित्र रहेका दैनिक मजदुरी गरी जीवनयापन गर्नुपर्ने अति विपन्न श्रमिक तथा असहायहरुलाई वितरण गर्नका लागी खाद्यान्न एवं सहयोग सामग्रीहरु र यस नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन (आकस्मिक) कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउनु हुने सहयोगी निकायहरुको सूचि ।

कोभिड-19 सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

जरुरी सूचना ।

प्रगती विवरण सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ।)

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना ।