सूचना तथा समाचार

Nepali

दोस्रो नगर सभामा उपस्थितिको लागि पत्राचार गरिदिनु हुन । सबै वडा कार्यालय । (शिक्षा शाखा । स्वास्थ्य शाखा । पशु सेवा शाखा । कृषि सेवा शाखा ।)

बल्खु - दक्षिणकाली सडक योजना मुआब्जा रकम जानकारी सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।

तथ्याङ्क विवरण उपलब्ध गराईदिनु हुन । सबै वडा कार्यालय ।

Pages