FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
कोभिड-19 सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।
08/07/2020 - 15:30 PDF icon जरुरी सूचना 2077-4-23.pdf
जरुरी सूचना ।
08/02/2020 - 15:22 PDF icon सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा 2077-4-18.pdf
प्रगती विवरण सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ।)
07/26/2020 - 10:58 PDF icon विवरण सम्बन्धमा.pdf
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना ।
07/20/2020 - 15:55 PDF icon रोजगारी निवेदन सूचना.pdf
आ.व. २०७७/७८ को लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुले नाम नविकरण गराउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।
07/09/2020 - 13:26 PDF icon नाम नविकरण सूचना.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७७/७८ को लागि प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री / संकलन कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।
06/30/2020 - 15:15 PDF icon Bolpatra 2077-03-16.pdf
गैर सरकारी संस्थालाई कार्यक्रम संचालनका लागि प्रदान गरिने प्रारम्भिक स्वीकृति पत्रको ढाँचा ।
06/26/2020 - 13:17 PDF icon Pre-consensus-Nepali-NGO.pdf
कार्यालयको कामकाज बन्द हुने सम्बन्धी सूचना ।
06/22/2020 - 16:49 PDF icon कार्यालय कामकाज बन्द हुने सम्बन्धमा.pdf
आ.व. २०७७/०७८ को लागि प्रदेश सरकार बाट हस्तान्तरण भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण । (सशर्त तथा समपुरक अनुदान)
06/19/2020 - 11:50 PDF icon प्रदेश सशर्त तथा समपुरक योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०७७-७८.pdf
स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
06/18/2020 - 12:54 PDF icon Silbandhi 2077-03-04.pdf

Pages