सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
अपांगता परिचय पत्र सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
02/14/2018 - 16:27 PDF icon अपांगता परिचय पत्र सम्बन्धमा.pdf
सामाजिक परिचालक सम्बन्धमा
02/14/2018 - 16:17 PDF icon सामाजिक परिचालक सम्बन्धमा.pdf
अ.न.मी सेवा दरखास्त फारम
02/14/2018 - 16:11 PDF icon अ.न.मी दरखास्त फारम.pdf
अ.न.मी सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
02/14/2018 - 16:09 PDF icon अ.न.मी सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने.pdf
सूचना प्रकाशित गरि दिनुहुन । सबै वडा कार्यालय ।
02/14/2018 - 16:04 PDF icon सूचना प्रकाशित गरि दिनुहुन.pdf
योजना सम्झौता सम्बन्धमा। सबै वडा कार्यालय ।
02/12/2018 - 14:52 PDF icon योजना सम्झौता सम्बन्धमा.pdf
भूकम्प पीडितहरुको प्रथम तथा तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली
02/12/2018 - 14:42 PDF icon भुकम्प तेस्रो किस्ता 1.pdf, PDF icon भुकम्प तेस्रो किस्ता 2.pdf, PDF icon भुकम्प तेस्रो किस्ता 3.pdf, PDF icon भुकम्प तेस्रो किस्ता 4.pdf, PDF icon भुकम्प तेस्रो किस्ता 5.pdf
स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित महिलाहरुको तथ्याङ्क संलग्न ढांचामा भरि पठाईदिनु हुन ।
02/11/2018 - 13:51 PDF icon स्थानिय निर्वाचन महिला तत्थाङ्क.pdf
चोभार-दक्षिणकाली सडक खण्डमा परेका घर/टहराको मुआब्जा वितरणको सार्वजनिक सुचना ।
02/06/2018 - 13:09 PDF icon मुआब्जा.pdf
नगर कार्यपालिकाको २४ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा । नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।
02/06/2018 - 13:01 PDF icon २४ औ बोर्ड बैठक.pdf

Pages