नगर कार्यपालिकाको प्रथम बोर्ड बैठकको निर्णय

Supporting Documents: